Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – praktyczny PS

Dzisiaj tj. 19.01.2016 odbywa się Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dla kierunku Protetyk Słuchu, kwalifikacja: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu.

Szczegółowy Harmonogram w zakładce egzamin zawodowy, lub kliknij

Powodzenia