Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – pisemny AS, PS, TE, TUK

Dzisiaj odbywa się Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny dla kierunków AS, PS, TE, TUK

Szczegółowy Harmonogram w zakładce egzamin zawodowy,  lub kliknij

Dodaj komentarz