Koła PCK pomaga Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie

W dniu 26.12.2015 r. Szkolne Koło PCK przy MSCKZiU przekazało dla Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie wyroby medyczne tj. materiały chłonne i kosmetyki do pielęgnacji dzieci.

Środki finansowe na ten cel (458 zł) pochodziły ze składek członkowskich słuchaczy i nauczycieli naszej Szkoły.

Notatkę przygotowała Anna Jędruch
Opiekun Szkolnego Koła PCK

podziekowanie