Rozdanie indeksów – 13.10.2015

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na uroczystej akademii, która odbyła się 13 października 2015, Słuchacze pierwszych lat MSCKZiU otrzymali indeksy z rąk Pani Dyrektor oraz Wychowawców. Następnie złożyli ślubowanie:
Przyjmuję nadany mi tytuł słuchacza Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ślubuję uroczyście:
– sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe,
– wywiązywać się z obowiązków określonych statutem szkoły i zarządzeniami dyrektora,
– swoim postępowaniem – godnie reprezentować szkołę i Rzeczpospolitą Polską,
– strzec godności i dobrego imienia szkoły,
– być uczynnym, życzliwym, tolerancyjnym oraz przestrzegać zasad demokracji.
Wyróżniający się Słuchacze starszych roczników otrzymali Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego za najlepsze wyniki w nauce.
Akademię dodatkowo uatrakcyjnił występ grupy wokalnej.
Wszystkim Słuchaczom życzymy samych BARDZO DOBRYCH i CELUJĄCYCH wpisów do indeksów.

Zdjęcia z rozdania indeksów w galerii