NAJSYMPATYCZNIEJSI 2014/2015

W miesiącu marcu 2015 r. Samorząd Szkolny zorganizował wybory najsympatyczniejszych słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie. Zdjęcia osób nominowanych były wywieszone na tablicy Samorządu Szkolnego. Nauczyciele, pracownicy Szkoły i słuchacze głosowali na specjalnych kuponach na swoich faworytów.
Najsympatyczniejszą słuchaczką została Natalia Bryła z kierunku Technik Masażysta II sem. (57 głosów), przed Jadwigą Beściak z kierunku Technik Elektroradiologii II sem. (47 głosów) i Kingą Szczyrek z kierunku Technik Masażysta IV sem. (44 głosy).
Natomiast najsympatyczniejszym słuchaczem został Jakub Opoń z kierunku Technik Masażysta IV sem. (187 głosów) przed Danielem Prokopem z kierunku Technik Farmaceutyczny sem. II (66 głosów) i Pawłem Barczyńskim z kierunku Technik Masażysta II sem. (56 głosów).
Najsympatyczniejsi otrzymali nagrody rzeczowe w postaci biletu do kina na dowolny film.

najsympatyczniejsi-2015

Dodaj komentarz