Świadectwo Dojrzałości Społecznej

W dniu 7.12.2010 r. o godzinie 10.00 odbyła się w MSP uroczystość wręczenia “świadectw dojrzałości społecznej” 19 słuchaczom, którzy honorowo oddali krew w roku szkolnym 2009/2010. Był to wyraz podziękowania i uznania za piękną postawę naszych słuchaczy wobec problemu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.
Dyplomy były przygotowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wojewódzki Zarząd PCK, a zostały wręczone słuchaczom przez Panią Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej mgr Grażynę Ferenc-Szczygieł oraz Opiekuna Szkolnego Koła PCK mgr Annę Jędruch. Oprócz pięknych dyplomów słuchacze otrzymali słodki upominek w postaci czekolady oraz zostali poczęstowani herbatą i ciastkiem. W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat “Transplantacja – na tak”, przekazująca najważniejsze zagadnienia dotyczące przeszczepiania narządów w Polsce. Prezentację przygotowała mgr Anna Jędruch.
W uroczystości wzięło udział 45 osób: Dyrekcja MSP, kierownicy szkolenia praktycznego oraz zaproszeni słuchacze – honorowi dawcy krwi oraz łącznicy klasowi szkolnego Koła PCK.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd i Opiekuna Szkolnego Koła PCK.
Informację przygotowała mgr Anna Jędruch

zdjęcia z uroczystości w galerii