Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

20 kwietnia 2010 roku Słuchacze kierunku Opiekun Medyczny wypełniali Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ). O KZZ można zapytać doradcę zawodowego w dowolnym urzędzie pracy. KZZ może pomóc w określeniu preferencji zawodowych, wyborze kierunku szkolenia lub kształcenia, wyborze lub zmianie zawodu, poznaniu przyczyn niepowodzeń zawodowych.