Świadectwo dojrzałości społecznej

W dniu 7 kwietnia 2009 r. 45 słuchaczy należących do Klubu HDK działającego przy Szkolnym Kole PCK w Medycznej Szkole Policealnej otrzymało „Świadectwa Dojrzałości Społecznej”, z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty jako wyraz uznania i podziękowania za honorowe oddawanie krwi w roku szkolnym 2008/2009.
Słuchacze naszej Szkoły jako przyszli pracownicy służby zdrowia bardzo aktywnie uczestniczą w honorowym oddawaniu krwi od 1972 roku do chwili obecnej.
Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest mgr Anna Jędruch.

zdjęcia z uroczystości w galerii

Dodaj komentarz