IV Konkurs Wiedzy “Życie i Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” kwiecień 2009

W dniu 2 kwietnia 2009 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbył się IV Konkurs Wiedzy nt.: “Życie i Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, organizowany przez Samorząd Słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie w 4 Rocznicę Śmierci Wielkiego Polaka. Wzięło w nim udział 21 słuchaczy.
Laureatką konkursu została Alina Pocica z IV sem. kierunku Technik Farmaceutyczny. Drugie miejsce zajął Michał Szczęch II sem. kier. Ratownik Medyczny, a trzecie Marta Mikrut IV sem. kier. Technik Masażysta.

Najlepszych nagrodzono dyplomami i albumami o Janie Pawle II.