XXVI Międzynarodowych Targach Biznes Żywność Medycyna

Dnia 8-go listopada słuchacze kierunku Technik farmaceutyczny wraz z opiekunami: mgr Małgorzatą Żelazko, Joanną Wydrzyńską oraz panem Marcinem Bartyzelem uczestniczyli w XXVI Międzynarodowych Targach Biznes Żywność Medycyna.

Młodzież wysłuchała ciekawych wykładów związanych z tematyką branżową, m.in: Interakcje leków w praktyce lekarza i farmaceuty oraz wygłoszony przez Dyrektora naszej szkoły – mgra Jacka Brodzińskiego: Homeopatia – fakty i mity.