„Szkoła pamięta” 2023

Medyczna Szkoła Policealna po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji Szkoła Pamięta.

Zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę białych i czerwonych zniczy w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”.

Odwiedziliśmy lokalne cmentarze i miejsca pamięci.

W bibliotece szkolnej przygotowano wystawę książek o Tych, którzy już od nas odeszli, znanych z telewizji, literatury, polityki, kart historii …