“Niepodległa do hymnu” po raz 5

Sala gimnastyczna Medycznej Szkoły Policealnej 10.11.2022 godzina 10.30

Plakat Szkoła do hymnu. Na plakacie informacja o zaśpiewaniu wspólnym hymnu 10.11.2022 r. o godzinie 10.30 na sali gimnastycznej szkoły