POPOJUTRZE 2.0

Projekt POPOJUTRZE 2.0

Jest to jedyny w Polsce inkubator wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze „KSZTAŁCENIE”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Zakłada on wsparcie w budowaniu i testowaniu rozwiązań zmieniających polską edukację. Ma zasięg ogólnopolski, a jego założeniem jest dotarcie do osób i podmiotów mających pomysł i chcących zaangażować swój czas w rozwój i testowanie nowych metod, produktów i rozwiązań.
Proces wsparcia Innowacji w projekcie opieramy o DESIGN THINKING – sprawdzoną na świecie metodę tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników i odbiorców.
Wsparcie w projekcie dzieli się na 3 etapy:

  • Aktywna rekrutacja
  • Realizacja grantu i inkubacji: prototypowanie i testowanie
  • Upowszechnienie innowacji.

Nasza szkoła pomyślnie przeszła rekrutację i została zakwalifikowana do udziału w projekcie. Obecnie jesteśmy po I etapie, tj. testowaniu prototypowego scenariusza zajęć na kierunku Technik usług kosmetycznych.
Projekt realizowany jest pod nadzorem tutorów i ekspertów – lidera na rynku usług rozwojowych wśród firm doradczych.

Dodaj komentarz