Narodowe Czytanie 2021

Narodowe czytanie

W piątek 3 września nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję czytelniczą „Narodowe Czytanie 2021”, organizowaną przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Tegoroczną lekturą, dziesiątej, jubileuszowej edycji był dramat  Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Jest to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Dzieło Zapolskiej wzbogaciło literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

W  wydarzeniu wzięli udział słuchacze kierunków: Technik masażysta, Asystentka stomatologiczna, Technik farmaceutyczny i Technik usług kosmetycznych. Chętni uczniowie czytali wybrane sceny sztuki z podziałem na role.

Biblioteka szkolna zaprasza do przeczytania dramatu w całości oraz do obejrzenia okolicznościowej wystawy znajdującej się w pracowni multimedialnej biblioteki.