Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia istnienia Szkoły

Do szkoły z okazji jubileuszu wpłynęły gratulacje od:

Dodaj komentarz