Informacja odnośnie obiadów

Obiady

W związku z obostrzeniami i zaleceniami prowadzenia zajęć w formie zdalnej od dnia 22 marca kuchnia zawiesza działalność.
Kwota za niewykorzystane obiady zostanie zwrócona na konto.

Kierownik Stołówki Anna Ząbek