Piąta edycja „Orientation Day” – Podkarpackich Targów Edukacyjnych

19 lutego  2020 r. odbyła się  5. edycja  „Orientation Day”, czyli Podkarpackich Targów Edukacyjnych organizowanych przez Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.

W targach wzięło udział blisko 30 wystawców. Były to licea, szkoły branżowe i językowe oraz szkoły policealne. Piąta edycja „Orientation Day” zainteresowała nie tylko uczniów odwiedzających targi, ale również dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Słuchacze i słuchaczki naszej szkoły z kierunków: technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas pokazu pomocy przedmedycznej z użyciem AED, czyli Automatycznego Elektrycznego Defibrylatora.