Wystawa twórczości Moniki Syssak

Wystawa twórczości Moniki Syssak słuchaczki naszej Szkoły w WDK Rzeszów.

Serdecznie zapraszamy!