Podziękowania z SP29

Podziękowania od Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 29, w której działa Przedszkole “Zaczarowany Ogród”, dla słuchaczek kierunku Technik Masażysta i Opiekunka Dziecięca oraz dla pracowników naszej szkoły: Sławomira Sączawy i Michała Stocerza za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pt.: “Przedszkolak Ratownik”.