Akcja : „Pierwszy Dzień Wiosny niech będzie dla Ciebie pierwszym dniem Honorowego Dawcy Krwi”

Szkolne Koło PCK wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zaprasza do udziału w akcji: „Pierwszy Dzień Wiosny niech będzie dla Ciebie pierwszym dniem Honorowego Dawcy Krwi”.
Zapraszamy RCKiK, ul. Wierzbowa 14, Rzeszów 21.03.2019 r.

Podczas rejestracji prosimy podać numer naszej szkoły: 6

Dodaj komentarz