Dzień Edukacji Narodowej i Indeksowanie

W dniu 12 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się akademia.

Pan Dyrektor Jacek Brodziński wraz z opiekunem szkolnego koła PCK wygłosili krótką prelekcję na temat: Honorowego Krwiodawstwa, zachęcając tym samym uczniów do włączenia się w akcję 100 litrów krwi na Stulecie Niepodległości.
Następnie Dyrektor wygłosił słowa uznania dla słuchaczki kierunku Asystentka Stomatologiczna za fachowe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kolejnym punktem uroczystości było Indeksowanie. Słuchacze pierwszych roczników otrzymali indeksy z rąk wychowawców, a następnie złożyli ślubowanie:

Przyjmuję nadany mi tytuł słuchacza Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ślubuję uroczyście:

– sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe,
– wywiązywać się z obowiązków określonych statutem szkoły i zarządzeniami dyrektora,
– swoim postępowaniem – godnie reprezentować szkołę i Rzeczpospolitą Polską,
– strzec godności i dobrego imienia szkoły,
– być uczynnym, życzliwym, tolerancyjnym oraz przestrzegać zasad demokracji.

Wszystkim Słuchaczom życzymy samych BARDZO DOBRYCH i CELUJĄCYCH wpisów do indeksów.

Dodaj komentarz