Nadanie stopni Strzeleckich

W dniu dzisiejszym tj. 26.03.2018 r. został odczytany rozkaz dowództwa Związku Strzeleckiego Strzelec. Zgodnie z treścią rozkazu osoby najbardziej zaangażowane w działalność Strzelecką zostały odznaczone stopniami strzeleckimi.