Spotkanie opłatkowe mieszkańców Domu Słuchacza

W dniu 14.12.2017 r. w Świetlicy Szkolnej odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Domu Słuchacza. W spotkaniu brali również udział: dyrektor mgr farm. Jacek Brodziński, wicedyrektor mgr Elżbieta Czachor, ksiądz dr Tomasz Fularz oraz wychowawcy Domu Słuchacza.

Na końcu spotkania obecni podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i otrzymali słodkie upominki.