Warsztaty w PBW Rzeszów

17 maja 2017 r. Słuchacze pierwszego roku TE uczestniczyli w warsztatach bibliotecznych prowadzonych przez panią Małgorzatę Smulską. Spotkanie odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie. Podczas warsztatów Słuchacze zapoznali się z katalogiem on-line, bibliografią, platformą Ibuk Libra oraz ze zbiorami audiowizualnymi biblioteki. Uczniowie mieli także okazję do obejrzenia wystawy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu.