Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony przez gromadzenie Ogólne ONZ. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.