Ogłoszenie Samorządu

OGŁOSZENIE
W DNIU 9 LISTOPADA 2016r. (ŚRODA) O GODZ. 13.00
W SALI NR 107 (ŚWIETLICA SZKOLNA) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SZKOLNEGO SAMORZĄDU SŁUCHACZY – WSZYSTKIE KLASY.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Opiekun Samorządu Szkolnego