Wycieczka dydaktyczna kierunku Technik Farmaceutyczny

11 października 2016 słuchacze kierunku Technik Farmaceutyczny (II rok) uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Muzeum Farmacji mieszczącego się w Krakowie. Odbyły się tam pokazy wyrabiania podstawowych postaci leku dawnymi metodami. Słuchacze mieli także okazję zapoznać się z historią rozwoju farmacji, mogli zobaczyć jak kiedyś wyglądała apteka i czym zajmowali się ówcześni aptekarze. Dodatkowo odwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej, w którym zaznajomić się mogli z architekturą dawnego Krakowa. Uczestniczyli też w interaktywnej wystawie „Wokół koła”.

notatkę opracowali Słuchacze II roku TFa