Zajęcia pozalekcyjne z Nordic Walking

Zajęcia pozalekcyjne w plenerze z Nordic Walking – prowadzący mgr Sławomir Sączawa