Wybory najsympatyczniejszego słuchacza

W naszej szkole trwają wybory na najsympatyczniejszego słuchacza.

W gablocie przy szatniach (główny korytarz szkoły) znajdują się zdjęcia słuchaczy biorących udział w konkursie na najsympatyczniejszego słuchacza.

Po zapoznaniu się z kandydatami można oddawać głos na przygotowanych kartkach (karty dla uczniów zostaną przekazane wychowawcom klas, dla pozostałych pracowników szkoły są dostępne w pok. nr 205 – wychowawców internatu).

Prosimy o przekazanie oddanych głosów w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r. w pokoju 205 w Domu Słuchacza.