Warsztaty dla Technika Masażysty, Higienistki Stomatologicznej, Opiekunki Dziecięcej

W grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. odbyły się na terenie szkoły zajęcia warsztatowe prowadzone przez doradców z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie.

Uczestniczyli w nich słuchacze kierunków: Technik Masażysta, Higienistka Stomatologiczna i Opiekunka Dziecięca.

Zajęcia dotyczyły następujących tematów:
– „Autoprezentacja”,
– „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”,
– „Wchodzę na rynek pracy”.

Dodaj komentarz