ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się wszyscy nauczyciele oraz słuchacze poszczególnych kierunków. Rozpoczęła się powitaniem i przemówieniem Pani Dyrektor Grażyny Ferenc-Szczygieł. Później klasy spotkały się ze swoimi opiekunami.

Życzymy wspaniałego roku szkolnego.

rozpoczecie_2014