Nowa nazwa Szkoły

1 września 2014 r. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie zmieniła nazwę na Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzą: Medyczna Szkoła Policealna i Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych

logo