Nagroda dla najlepszych słuchaczek kierunku Asystentka Stomatologiczna

Najlepsze słuchaczki kierunku Asystentka Stomatologiczna otrzymały prenumeratę kwartalnika “Asysta Dentystyczna”. Gratulacje dla nich i ich zdjęcie zamieszczone zostały w tegorocznym 4 numerze kwartalnika.

Serdeczne Gratulacje!

Zwyciężczynie i dyrektor Grażyna Ferenc-Szczygieł

2013_nagr_asyst_01