Konkurs na najładniejszy pokój Domu Słuchacza

Dnia 10.12.2012 r. przeprowadzony został konkurs na „najładniejszy pokój”. Kryteria jakie były brane pod uwagę to:
– ogólny wygląd pokoju,
– funkcjonalne rozmieszczenie sprzętu,
– ład i porządek,
– wkład pracy społecznej mieszkańców na rzecz poprawy wyglądu pokoju.

W drodze konkursu wyłoniono jako najładniejsze następujące pokoje:
– miejsce I – pok. 303,
– miejsce II – pok. 405,
– miejsce III – pok. 401.

Nagrodami były: słodki upominek oraz zdjęcie do gabloty „Z życia DS”, która mieści się na korytarzu II piętra.

zdjęcia w galerii

Dodaj komentarz