Słuchaczki Medycznej Szkoły Policealnej na urodzinach w Domu Kombatantów

24 września 2012 roku Słuchaczki III semestru kierunku Opiekunka Dziecięca złożyły życzenia z okazji 90-tej rocznicy urodzin Pani Marii Rut. Słuchaczki wraz z opiekunką swojego roku, Panią mgr Beatą Midurą odwiedziły Jubilatkę w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów „KOMBATANT” w Rzeszowie.

urodz_dom_komb

Dodaj komentarz