Opłatek w Domu Słuchacza

W dniu 14.12.2011 r. w Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe. Brała w nim udział młodzież Domu Słuchacza oraz zaproszeni Goście: Pani Wicedyrektor mgr Anna Dulla, kierownik i wychowawcy Domu Słuchacza oraz nauczyciele. Na początku odbyła się część artystyczna poświęcona tradyjom związanym ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie po złożeniu sobie życzeń, wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani prezentami przez Świętego Mikołaja.

zdjęcia z opłatka w galerii

Dodaj komentarz