Wręczenie świadectw dojrzałości społecznej-PCK

W dniu 26.09.2011 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości społecznej Honorowych Dawców Krwi PCK.
Organizatorem spotkania był Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK i Podkarpackie Kuratorium Oświaty, a udział w nim brały szkoły ponadgimnazjalne z całego Podkarpacia. Na uroczystości obecni byli nauczyciele Medycznej Szkoły Policealnej-Pani Wicedyrektor mgr Anna Dulla, mgr Anna Jędruch oraz delegacja słuchaczy, w skład której weszli: Paulina Kołodziej (II rok Opiekunka Dziecięca), Maciej Dawidowski (II rok Technik Masażysta) oraz Marek Samojedny (II rok Ratownik Medyczny). Słuchacze otrzymali świadectwa dojrzałości społecznej oraz koszulki promujące ideę honorowego krwiodawstwa.

pck_1_2011 pck_2_2011

Dodaj komentarz