XXX Okręgowy Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych PZM oraz XI Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Ratownictwie Drogowym PZM

6 czerwca 2009 roku odbędzie się XXX Okręgowy Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych PZM oraz XI Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Ratownictwie Drogowym PZM.

Mistrzostwa te organizują:
– Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie
– Automobilklub Rzeszowski
– Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

Nauczyciele i słuchacze kierunku Ratownik Medyczny Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie są odpowiedzialni za zorganizowanie i obsługę stanowisk powypadkowych wykorzystywanych w trakcie trwania mistrzostw.

pzmot

Dodaj komentarz