Rekord dla Niepodległości

W dniu dzisiejszym tj. 9 listopada 2018 r. punktualnie o godzinie 11.11 nasza szkoła przyłączyła się do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji: „Rekord dla Niepodległości”. Do wspólnego świętowania zostały zachęcone przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą. Akcja ma na celu uświetnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z powagą w postawie zasadniczej stanęli na wysokości zadania śpiewając 4-zwrotkowego Mazurka Dąbrowskiego.

Po odśpiewaniu hymnu Pani Wicedyrektor mgr Elżbieta Czachor przybliżyła zebranym rys historyczny tego święta oraz znaczenie patriotyzmu w dzisiejszych czasach.

Następnie Pan Dyrektor mgr farm. Jacek Brodziński odczytał list gratulacyjny od Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla dla słuchaczki kierunku Asystentka Stomatologiczna Adrianny Czik za fachowe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po gratulacjach Pan Dyrektor wraz z opiekunem szkolnego koła PCK młodzież została ponownie zachęcona do włączenia się w akcję oddawania krwi. Opiekun szkolnego koła PCK Pan mgr Konrad Wydrzyński przekazał informacje na temat dotychczasowych wyników akcji 100 litrów krwi na Stulecie Niepodległości oznajmiając jednocześnie, że w akcji już wzięło udział 50 osób. Akcja ta będzie kontynuowana aż do końca roku szkolnego.