Zbiórka artykułów żywnościowych

30 V 2009 roku w godzinach 900-1800 Słuchaczki IV semestru kierunku Opiekunka Dziecięca brały udział w akcji zorganizowanej przez Podkarpacki Bank Żywności.
Dziewczęta pomagały w zbiórce artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie w sklepach sieci FRAC oraz Carrefour. Zebrane artykuły zostały w całości przekazane dla podopiecznych tego Domu Dziecka.

Masaż Shantala

W dniu 11 V 2009 r. odbyły się zajęcia dydaktyczne dla słuchaczek I i II roku kierunku Opiekunka Dziecięca na temat „Masaż Shantala” przeprowadzone przez słuchaczy IV semestru kierunku Technik Masażysta pod kierunkiem mgr Marka Samolewicza.
Część teoretyczna spotkania obejmowała przekazanie treści dotyczących zasad wykonywania masażu Shantala u dzieci. W części praktycznej zaprezentowano wykonanie masażu na fantomach dziecięcych. Następnie uczestnicy zajęć podzieleni na mniejsze grupy ćwiczyli przedstawioną technikę masażu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. Było doskonałą okazją do dzielenia się specjalistyczną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną między słuchaczami różnych kierunków kształcenia.

zdjęcia z zajęć w galerii

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

8 maja 2009 r. obchodzono Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Specjalne uroczystości na rzeszowskim rynku przygotowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rzeszowie.
Obchody Dnia Godności mają sprzyjać pokonywaniu negatywnych stereotypów w kontaktach z ludźmi upośledzonymi umysłowo. W uroczystościach brały udział również słuchaczki II roku, kierunek: Opiekunka Dziecięca pomagające w opiece nad dziećmi i młodzieżą z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie.

zdjęcia z uroczystości w galerii

Egzamin Taneczny

W dniu 5 V 2009 r. na kierunku Opiekunka Dziecięca odbył się „Egzamin Taneczny” jako podsumowanie zajęć z wychowania muzycznego. Słuchaczki IV semestru zaprezentowały bardzo atrakcyjne układy taneczne w oparciu o piosenki i utwory dla dzieci.
Wykazały się dużą pomysłowością w zakresie choreografii oraz przygotowanych przez siebie kostiumów i rekwizytów. Egzamin odbył się w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz słuchaczy II semestru kierunku Opiekunka Dziecięca.
Był wspaniałą okazją do zaprezentowania osiągnięć artystycznych młodzieży a także wyników pracy nauczyciela wychowania muzycznego.

zdjęcia z egzaminu w galerii

Dni Sportu Szkolnego kwiecień 2009

W dniach 21-23 kwietnia 2009 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbyły się DNI SPORTU. Młodzież Szkolna rywalizowała w konkurencjach drużynowych i indywidualnych (siatkówka, tenis stołowy, pięciobój sprawnościowy). Słuchacze wykazywali się swoją wiedzą w quizie o sporcie.
W siatkówce kobiet tytuł obroniły słuchaczki IV sem. kierunku Technik Elektroradiolog, a wśród mężczyzn najlepsi okazali się słuchacze IV sem. kierunku Ratownik Medyczny. W tenisie stołowym bezkonkurencyjni okazali się: wśród pań: Edyta Michno (II sem. Opiekun Medyczny), a wśród panów Paweł Ruszel (IV sem. Ratownik Medyczny).
Pięciobój sprawnościowy wygrała: Alicja Babczyńska (II sem. Technik Masażysta) i Bartosz Chmiel (IV sem. Ratownik Medyczny). Najlepszą wiedzą w quizie „o sporcie” wykazał się Ireneusz Jamrozik (II sem. Technik Elektroradiolog).
Tradycyjnie impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Podczas finałów sala sportowa „Medyka” – „pękała w szwach” i rozbrzmiewała kulturalnym dopingiem kibiców.
W dniu 24 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia Dni Sportu Szkolnego, w czasie której ogłoszono wyniki, a najlepszym drużynom i zawodnikom wręczone zostały dyplomy i nagrody w postaci słodyczy.
Nagrody wręczali Wicedyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie (mgr Anna Dulla) i Opiekun Szkolnego Koła Sportowego „Medyk” (mgr Andrzej Wacław).

zdjęcia z imprezy w galerii

Świadectwo dojrzałości społecznej

W dniu 7 kwietnia 2009 r. 45 słuchaczy należących do Klubu HDK działającego przy Szkolnym Kole PCK w Medycznej Szkole Policealnej otrzymało „Świadectwa Dojrzałości Społecznej”, z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty jako wyraz uznania i podziękowania za honorowe oddawanie krwi w roku szkolnym 2008/2009.
Słuchacze naszej Szkoły jako przyszli pracownicy służby zdrowia bardzo aktywnie uczestniczą w honorowym oddawaniu krwi od 1972 roku do chwili obecnej.
Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest mgr Anna Jędruch.

zdjęcia z uroczystości w galerii

IV Konkurs Wiedzy „Życie i Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” kwiecień 2009

W dniu 2 kwietnia 2009 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbył się IV Konkurs Wiedzy nt.: „Życie i Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, organizowany przez Samorząd Słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie w 4 Rocznicę Śmierci Wielkiego Polaka. Wzięło w nim udział 21 słuchaczy.
Laureatką konkursu została Alina Pocica z IV sem. kierunku Technik Farmaceutyczny. Drugie miejsce zajął Michał Szczęch II sem. kier. Ratownik Medyczny, a trzecie Marta Mikrut IV sem. kier. Technik Masażysta.

Najlepszych nagrodzono dyplomami i albumami o Janie Pawle II.