I Pomoc – szkolenie i pokaz dla młodzieży – styczeń 2009 r.

W dniu 08.01.2009 r. słuchacze kierunku Ratownik Medyczny przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów Zespołu Szkół w Palikówce. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ćwiczenia obejmowały naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, pierwsza pomoc w zakrztuszeniu. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo „małego ratownika” i uświadomienie jak wiele zależy od ich woli i postawy w ciągu kilku pierwszych minut.

zdjęcia ze szkolenia i pokazu w galerii

Otrzęsiny 2008/2009 r.

logo-2008

Po raz 16-ty w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbyła się uroczystość pasowania słuchaczy pierwszych klas na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Popularnie „OTRZĘSINAMI” zwaną impreza przygotowana została przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekuna mgr Andrzeja Wacława. Corocznie Otrzęsiny odbywają się w innej scenerii. W tym roku uroczystości pasowania przeniesione zostały do dalekiego Meksyku.
W pięknej scenerii Ameryki Południowej młodzież uczestniczyła w różnych konkurencjach m.in. musiała wykazać się umiejętnościami posługiwania się lassem, strzelania do celu oraz wiadomościami w Quizie Azteków i dopasowaniu anatomicznych części ciała w języku hiszpańskim do ich polskich odpowiedników.
Słuchacze pierwszych klas rywalizowali o miano najlepszego wydziału i nagrodę – bilety do kina na dowolny film. W tegorocznej imprezie zwyciężyli słuchacze kierunku Protetyk Słuchu. Zabawę zakończyła dyskoteka w klubie Anemon.
Impreza ta rok rocznie cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Młodzież chętnie przygotowuje się do tej imprezy i bierze w niej aktywny udział.

zdjęcia z otrzęsin w galerii

Warsztaty muzyczno-logopedyczne

We wtorek 21 października 2008 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbyły się WARSZTATY MUZYCZNO-LOGOPEDYCZNE.

Warsztaty skierowane były do wszystkich osób zajmujących się wychowaniem dzieci do 3 roku życia. Składały się z dwóch części. Pierwszą, poświęconą wspomaganiu rozwoju dzieci poprzez muzykę, prowadziła Pani Anna Marek-Kamińska – specjalistka zajmująca się rozwojem muzycznym dzieci. W drugiej, prowadzonej przez dyplomowane logopedki Alicję Olszowy-Kata i Edytę Judę, omówiony został rozwój mowy u małych dzieci oraz sposoby pracy z dzieckiem, tak by rozwój ten przebiegał prawidłowo i by zapobiec powstaniu wad wymowy. Warsztaty miały na celu przekazanie kadrze placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzicom małych dzieci trendów w wychowaniu muzycznym i pracy nad prawidłowym rozwojem mowy małego dziecka. Warsztaty były nieodpłatne,a każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach. Z uwagi na duże zainteresowanie, planowane jest kontynuowanie tej formy szkoleń.

zdjęcia z warsztatów w galerii

Otrzęsiny 2007/2008 r.

logo-2007

22 listopada 2007 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie już po raz 15-ty odbyła się uroczystość pasowania słuchaczy pierwszych semestrów na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej, popularnie „OTRZĘSINAMI” zwana. Impreza przygotowana została przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekuna Andrzeja Wacława. W tym roku Otrzęsiny odbyły się w scenerii świata wodnego. W pięknej scenerii mórz i oceanów pośród raf koralowych i cudownych roślin i zwierząt podwodnych młodzież uczestniczyła w różnych konkursach i konkurencjach sprawnościowych i intelektualnych. Słuchacze każdej klasy musieli zaśpiewać piosenkę Disco-Polo. Rywalizowano o miano najlepszej klasy i nagrodę – bilety do kina na dowolny film. W tegorocznej imprezie zwyciężyły słuchaczki kierunku asystentka stomatologiczna. Zabawę zakończyła dyskoteka w klubie Corrida. Na tegorocznych Otrzęsinach frekwencja wyniosła 78%.

zdjęcia z Otrzęsin w galerii