Spotkanie w ramach ERASMSUS DAYS zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny działający przy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

12 października 2018 w ramach ERASMSUS DAYS  na terenie całej Unii Europejskiej odbyło się szereg spotkań podsumowujących doświadczenia zdobyte w ramach wymian międzyszkolnych Erasmus+. Na Podkarpaciu takie spotkanie odbyło się w Regionalnym Punkcie Informacyjnym działający przy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego reprezentowali nasi nauczyciele: Pani Halina Hader i Magdalena Rzeszutko oraz Pan Maciej Kazimirowicz, którzy podzielili się z uczestnikami spotkania głównymi założeniami projektu realizowanego w naszej szkole. Pani Magdalena oraz Pan Maciej podzielili się także ze słuchaczami licznymi ciekawostkami kulturowymi i regionalnymi powiązanymi z miejscami gdzie odbywały się staże i szkolenia.

Na ręce Pana dyr. Grzegorza Nowakowskiego na zakończenie przekazano dla PCEN Rzeszów publikację pt. Katalog dobrych praktyk , będąca jednym z rezultatów końcowych działań w projekcie  „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach programu Erasmus +Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk realizowanego w latach 2016-2018.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej i Indeksowanie

W dniu 12 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się akademia.

Pan Dyrektor Jacek Brodziński wraz z opiekunem szkolnego koła PCK wygłosili krótką prelekcję na temat: Honorowego Krwiodawstwa, zachęcając tym samym uczniów do włączenia się w akcję 100 litrów krwi na Stulecie Niepodległości.
Następnie Dyrektor wygłosił słowa uznania dla słuchaczki kierunku Asystentka Stomatologiczna za fachowe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kolejnym punktem uroczystości było Indeksowanie. Słuchacze pierwszych roczników otrzymali indeksy z rąk wychowawców, a następnie złożyli ślubowanie:

Przyjmuję nadany mi tytuł słuchacza Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ślubuję uroczyście:

– sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe,
– wywiązywać się z obowiązków określonych statutem szkoły i zarządzeniami dyrektora,
– swoim postępowaniem – godnie reprezentować szkołę i Rzeczpospolitą Polską,
– strzec godności i dobrego imienia szkoły,
– być uczynnym, życzliwym, tolerancyjnym oraz przestrzegać zasad demokracji.

Wszystkim Słuchaczom życzymy samych BARDZO DOBRYCH i CELUJĄCYCH wpisów do indeksów.

Powiększenie zasięgu sieci wi-fi w szkole

W ostatnich dniach została zwiększona liczba Access Pointów na terenie Szkoły. Na chwilę obecną dostępnych jest 16 AP. Nazwy AP na chwilę obecną to medykAPxx (gdzie xx jest nr AP).

Lokalizacja Access Pointów:

1 – Portiernia

8 – świetlica

9 – sale ćwiczeniowe TE

10, 11 – 1 piętro szkoła (sale wykładowe)

14, 15 – 1 piętro DS.

2, 3, 13 – 2 piętro DS.

4, 5, 12 – 3 piętro DS.

6, 7, 16 – 4 piętro DS.

Osoby chcące korzystać z dostępu do sieci powinny zgłaszać się do wychowawców internatu pok. nr 205 DS. lub w pok. nr 104 DS.

O ewentualnych zmianach (numeracji lub dodania kolejnych AP), będziemy informować na bieżąco.

Narodowe czytanie

18 września słuchaczki MSCKZiU w Rzeszowie przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.  Spotkanie miało wyjątkową formułę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odczytane zostały fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz niektóre teksty z Antologii Niepodległości.

Celem wspólnego  czytania kanonu polskiej literatury patriotycznej była promocja czytelnictwa jak i uczczenie jubileuszu.