TEST

TYTUŁ PODSTRONY

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

—————-> Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
http://www.cke.edu.pl —————-> Uchwała nr XLIV/897/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
http://www.cke.edu.pl —————->Akt Założycielski
http://www.cke.edu.pl —————> Statut Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie