rekrutacja2

Rekrutacja

Zdjęcie przedstawia plakat - rekrutacja na rok szkolny 2021-22, na plakacie znajduje się grupa młodzieży oraz spis kierunków dziennych, stacjonarnych i zaocznych. Są tu również informacje o placówce tj. nr telefonów, faksu oraz adres e-mail sekretariatu i www strony. Ponadto jest również logo Województwa Podkarpackiego oraz Szkoły

Medyczna Szkoła Policealna
w Rzeszowie

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023

nauka od dnia 01 września 2022

szkoła dysponuje Domem Słuchacza (Internatem) oraz stołówką szkolną

W czasie trwania epidemii dopuszcza się składanie dokumentów (podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły średniej) drogą elektroniczną w postaci skanów (zdjęć) wysłanych na adres medyk@medyk-studium.pl

Jesteś zainteresowany kliknij i wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą

W SYSTEMIE DZIENNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
2,5 roku

W SYSTEMIE STACJONARNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
1 rok
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
2 lata
TECHNIK MASAŻYSTA
2 lata
OPIEKUN MEDYCZNY
1,5 roku

W SYSTEMIE ZAOCZNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Technik usług kosmetycznych
2 lata
Opiekunka dziecięca
2 lata
Protetyk słuchu
2 lata
Florysta
1 rok
Technik sterylizacji medycznej
1 rok

I. Kandydaci do Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły od dnia 1 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty:

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły.

III. Postanowienia końcowe.

Predyspozycje psychofizyczne do podjęcia nauki w szkole medyczno-społecznej:

Przeciwwskazania do nauki w zawodach medycznych:

Dostępność