Opiekunka środowiskowa

Opiekunka Środowiskowa

Nauka na kierunku Opiekunka Środowiskowa trwa 1 rok.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,

– sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,

– pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,

– motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Miejsce pracy:

– w domu podopiecznego,

– w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy itd.,

– na oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,

– prywatna praktyka / działalność gospodarcza.

Przedmioty objęte planem nauczania