Opiekun osoby starszej

Opiekun Osoby Starszej – kierunek zaoczny

Nauka trwa  2 lata. Daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w zakresie świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w dziennych i środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osoby starszej, w środowisku domowym osoby starszej.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w rzeczywistym środowisku osoby starszej, w instytucjach opiekuńczo-pielęgnacyjnych na terenie miasta i okolic.

Przedmioty objęte planem nauczania