UWAGA

Poniżej znajduje się link pod, którym będą umieszczane materiały do nauki. Aby wejść należy kliknąć w link a następnie wpisać hasło przekazane od wychowawcy. Proszę na bieżąco sprawdzać czy są zamieszczone materiały w katalogach.

Aby ściągnąć materiały należy przy dokumencie, który chcemy pobrać nacisnąć strzałkę jak na rysunku poniżej.

Aby ściągnąć cały katalog należy wcisnąć strzałkę w górnym prawym rogu jak na rysunku poniżej.

Link do materiałów

Dostępność