Kurs – Iniekcji podskórnej i mierzenie poziomu glukozy glukometrem

Zapisy od września 2020

Kurs – Iniekcji podskórnej i mierzenie poziomu glukozy glukometrem

Kurs umiejętności z zakresu wykonywania iniekcji podskórnych oraz nauka pomiaru poziomu cukru we krwi.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
Celem kursu jest wykształcenie umiejętności wykonywania iniekcji podskórnych w życiu prywatnym. Kurs nie daje kwalifikacji do zawodowego wykonywania iniekcji.
CZAS TRWANIA – 10 h

CENA – 140 zł.

Wpłaty należy dokonać nie wcześniej niż dwa dni przed potwierdzonym telefonicznie lub mailowo przez sekretariat szkoły terminie rozpoczęcia kursu.

PROGRAM:

Medyczna Szkoła Policealna tel. 178536554, ul. Warzywna 1, Rzeszów, e-mail: medyk@medyk-studium.pl

Zasady wnoszenia odpłatności za kurs:

Wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły (Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów):
PKO BP NRB: 94 1020 4391 0000 6402 0158 9738
W tytule wpłaty proszę podać następujące dane: Kurs iniekcji – opłata za: imię i nazwisko osoby zapisanej na kurs.

Brak opłaty będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników kursu.

Zajęcia będą odbywać się w wyznaczone środy i czwartki od godz. 9:00

Podanie dla kandydata na kurs – pobierz

Informacja dla podania na Kurs Iniekcji – pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – pobierz

Zgoda na iniekcje i pomiar poziomu glukozy – pobierz