Kontakt

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów
Tel. 17 85-365-54, 17 85-814-20
fax: 17 85-391-91
e-mail: medyk@medyk-studium.pl

Dyrektor:

mgr farm. Jacek Brodziński

Wicedyrektor:

mgr Halina Hader
tel. 17 85-814-23
e-mail: wicedyrektor@medyk-studium.pl

Kierownicy szkolenia praktycznego:

Kierunków: technik masażysta, technik elektroradiolog
mgr Konrad Wydrzyński
tel. 17 85-814-36
e-mail: k_wydrzynski@medyk-studium.pl

Kierunków: technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca stacjonarna i zaoczna, protetyk słuchu zaoczny, opiekun medyczny
mgr Małgorzata Rysz
tel. 17 85-814-38
e-mail: m_rysz@medyk-studium.pl

Kierunków: technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych dzienny i zaoczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna
lic. tech. dent. Maciej Kazimirowicz
e-mail: m_kazimirowicz@medyk-studium.pl

Kierownik Domu Słuchacza:

mgr Elżbieta Guzik
tel. 17 85-814-33
e-mail: kierownik_internatu@medyk-studium.pl

Kierownik Działu Administracyjnego:

mgr Mirosław Chmaj
tel. 17 85-814-32
e-mail: kierownik_adm@medyk-studium.pl

Kierownik stołówki:

lic. Anna Ząbek
tel. 17 85-814-26
e-mail: kier_stolowki@medyk-studium.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: iod@medyk-studium.pl

Dostępność