REKRUTACJA TRWA

Medyczna Szkoła Policealna
w Rzeszowie

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024

SEMESTR LETNI

szkoła dysponuje Domem Słuchacza (Internatem) oraz stołówką szkolną

Jesteś zainteresowany kliknij i wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
OPIEKUN MEDYCZNY
1,5 ROKU
TECHNIK DENTYSTYCZNY
2,5 ROKU
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
2,5 ROKU

 

I. Kandydaci do Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie składają oryginały wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty:

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły.

III. Postanowienia końcowe.

Predyspozycje psychofizyczne do podjęcia nauki w szkole medyczno-społecznej:

Przeciwwskazania do nauki w zawodach medycznych:

Dostępność